mandag den 29. september 2008

ART FART

Photobucket
JOEL MORRISON
Romeo, 2008
Stainless steel
8 x 4-1/4 x 8 inches (20.3 x 10.8 x 20.3 cm)
Photobucket
JOEL MORRISON
Oh! Paul! Oh!, 2007
Bronze
30 x 20 x 18 inches (76.2 x 50.8 x 45.7 cm)

more here

Ingen kommentarer: